Thiếu cỏ: Người chăn nuôi bò sữa Lâm Đồng gặp khó
Lâm Đồng hiện có khoảng trên 1.600 hộ dân đang chăn nuôi bò sữa. Tuy nhiên từ đầu năm tới nay, tình ...

Phân tích & Bình luận

Video

Những hội thảo do Dairy Việt Nam