Thức ăn lý tưởng cho bò sữa
Có các ví dụ về sản lượng cao ở khu chăn nuôi bò sữa. Khi sản lượng bình quân của bò đạt 3200 lít sữ...

Phân tích & Bình luận

Video

Những hội thảo do Dairy Việt Nam