Mặt nạ cho bò giúp tăng năng suất sữa thêm 9%
Công ty Equilume ở Ireland vừa thử nghiệm một thiết bị mặt nạ công nghệ cho bò, giúp năng suất sữa b...

Phân tích & Bình luận

Video

Những hội thảo do Dairy Việt Nam