Xuất khẩu sữa của Fonterra từ New Zealand giảm 6% ...
Fonterra cho biết xuất khẩu sữa của họ từ New Zealand trong tháng 2/2020 giảm 6,1%, và họ sẽ tăng s...

Phân tích & Bình luận

Video

Những hội thảo do Dairy Việt Nam