Long Tân đổi thay cùng HTX bò sữa
Nhờ làm tốt quy trình sản xuất chăn nuôi, bảo đảm đầu ra sản phẩm, giá cả ổn định, HTX bò sữa Long T...

Phân tích & Bình luận

Video

Những hội thảo do Dairy Việt Nam