Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa
Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong khoa học dinh dưỡng. V...

Phân tích & Bình luận

Video

Những hội thảo do Dairy Việt Nam