Nâng tầm quy mô, chất lượng bò sữa ở Lâm Đồng
Ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu phát triển đàn bò sữa khoảng 35.000 con vào năm 2025 vớ...

Phân tích & Bình luận

Video

Những hội thảo do Dairy Việt Nam