Các biện pháp lai cải tạo giống

Hệ số di truyền được sử dụng như thế nào trong các chương trình chọn giống bò sữa

Cách giải thích (tiếng Anh) của công thức này như sau: tiến bộ di truyền (DG) là sản phẩm của cường độ chọn lọc nhân với hệ số di truyền của tính trạng đó và độ lệch chuẩn kiểu hình của tính trạng. Vì vậy, chỉ cần một trong ba thành phần đó có giá trị thấp, tiến bộ di truyền thông qua sự chọn lọc sẽ rất chậm. Giá trị kinh tế của một tính trạng sau khi được cải thiện sẽ giúp giải thích rõ vai trò của sự chọn lọc. Như vậy HSDT giúp những người chọn giống quyết định tính trạng nào nên được cải thiện bằng cách chọn lọc (di truyền).

HSDT cũng cho thấy rõ tầm quan trọng của công tác chọn giống (của 1 tính trạng) so với việc cải tiến công tác quản lý và thay đổi điều kiện môi trường. Dựa vào định nghĩa số (4) ở trên cho thấy HSDT là tỷ lệ phần trăm khác nhau giữa các gia súc do sự ảnh hưởng của di truyền, như vậy phần còn lại (1 trừ HSDT) là tỷ lệ phần trăm khác nhau giữa các gia súc không bị ảnh hưởng bởi yếu tố di truyền và không thể truyền lại cho đời sau. Khi phần còn lại này chiếm tỷ lệ cao, điều này chỉ rõ việc cải thiện công tác quản lý (chăm sóc, nuôi dưỡng…) sẽ cải thiện tính trạng (mong muốn) tốt hơn là thay đổi công tác giống (VD: chọn công thức lai giống để cải thiện tính trạng đó).

 

Lược dịch: TS. Chung Anh Dũng

 

 

 

 

Nguồn: ias-cnsh.org
Ý kiến của bạn
Tên của bạn * :
E-mail * :
Tiêu đề * :
Nội dung * (Bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Mã bảo mật * :   
   
Bài viết khác