Các biện pháp lai cải tạo giống

Năng suất sữa của bò lai 1/2 HF, 3/4 HF và 7/8 HF (Holstein Friesian x Lai sind) nuôi trong nông hộ tỉnh Bắc Ninh

ĐẶT VẤN ĐỀ

Bắc Ninh là tỉnh nông nghiệp nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của đồng bằng sông Hồng, liền kề thủ đô Hà Nội, có diện tích tự nhiên 807,6 km2 (trong đó đất nông nghiệp chiếm khoảng 67%), dân số trên 1 triệu người.

Do vị trí địa lý như vậy, Bắc Ninh trở thành vành đai thực phẩm của thủ đô Hà Nội và các khu công nghiệp quanh vùng. Chăn nuôi bò sữa được bắt đầu từ 1995 với quy mô 15 con bước đầu đã tạo thêm việc làm cho nhiều hộ nông dân và đem lại hiệu quả kinh tế. Đến nay đàn bò sữa của tỉnh đã phát triển đạt trên 400 con được phân bố tập trung ở các huyện Tiên Du, Thuận Thành, Từ Sơn và một số huyện khác. Đã có khá nhiều công trình nghiên cứu về bò sữa như Lê Đăng Đảnh (1996) nghiên cứu tính năng sản xuất sữa bò lai hướng sữa ở thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Quốc Đạt (1999) nghiên cứu một số đặc điểm về giống của đàn bò cái lai hướng sữa ở thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Xuân Trạch (2004) nghiên cứu khả năng sinh trưởng của bò HF thuần nuôi tại Lâm Đồng, Vũ Chí Cương và cs (2005) đánh giá kết quả chọn lọc bò cái 3/4 và 7/8 HF để tạo đàn bò hạt nhân lai hướng sữa đạt trên 4000 kg/chu kỳ v.v.... Tuy nhiên, cho đến nay chưa có một công trình nghiên cứu đánh giá về khả năng sản xuất của bò lai 1/2HF, 3/4HF và 7/8HF nuôi tại Bắc Ninh.

Muốn đẩy mạnh hơn nữa chăn nuôi bò sữa tại tỉnh Bắc Ninh, cần phải xác định nhiều yếu tố về giống, dinh dưỡng, kỹ thuật chăn nuôi.v.v. phù hợp. Xuất phát từ yêu cầu thực tế này chúng tôi tiến hành đề tài: Khả năng sản xuất sữa của bò lai 1/2; 3/4 và 7/8HF (Holstein Friesian X Lai Sind) nuôi trong nông hộ tỉnh Bắc Ninh" với mục tiêu đánh giá năng suất và chất lượng sữa của bò lai nhằm xác định con lai hướng sữa phù hợp với điều kiện nông hộ.

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Gia súc

Bò lai HF: 1/2HF; 3/4HF; 7/8HF của nhóm giống 10 con được nuôi tại các nông hộ ở hai xã Cảnh Hưng và Tri Phương - Tiên Du - Bắc Ninh.

Nội dung chi tiết

Nguồn: vcn.vnn.vn
Ý kiến của bạn
Tên của bạn * :
E-mail * :
Tiêu đề * :
Nội dung * (Bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Mã bảo mật * :   
   
Bài viết khác