Các biện pháp lai cải tạo giống

Phân tích mối quan hệ huyết thống trong quần thể bò bằng kỹ thuật Microsatellite

Lê Quang Nam, Nguyễn Trọng Bình, Trần Thị Thu Thủy, Nguyễn Văn Ba, Lê Anh Quỳnh, Phạm Doãn Lân

Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ Tế bào Động vật

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu này là nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật microsatellite và các phần mềm phân tích phù hợp để xác định mối quan hệ huyết thống trong quần thể bò. Mười lăm locus microsatellite phù hợp đã được lựa chọn và kết hợp với phần mềm Cervus v3.0.3 để tiến hành phân tích trên 70 cá thể bò trong đó đã biết 27 mối quan hệ mẹ - con, 11 mối quan hệ bố - con và 4 mối quan hệ bố - mẹ - con. Với độ tin cậy 99% được xác lập của phần mềm kết quả thu được hoàn toàn trùng khớp với các mối quan hệ đã biết. Qua đó cho thấy kỹ thuật microsatellite mới các cặp mồi đã được lựa chọn có thể sủ dụng để xác định chính xác các mối quan hệ huyết thống trong quần thể bò ghóp phần trong công tác quản lý đàn bò giống.

1. Đặt vấn đề

Microsatellite là các đoạn lặp lại được phân bố trong toàn bộ hệ gen. Các trình tự lặp lại này bao gồm nhiều đơn vị lặp từ 1 - 6 bp và tổng độ dài không quá 100 bp, ví dụ như (CA)n, (GAA)m ...(Diethard Tautz, Manfred Renz, 1984). Microsatellite có thể tìm thấy ở tất cả mọi nơi trong hệ gen, bao gồm cả vùng mã hoá và không mã hoá (Toth và cs, 2000).
Việc xác định các mối quan hệ huyết thống giữa các cá thể trong quần thể vật nuôi nhằm hạn chế tối đa việc phối giống cận huyết và xác định được dòng giống của những cá thể mang lại lợi ích kinh tế cao. Phân tích huyết thống trên bò có thể được thực hiện bằng bất cứ loại chỉ thị di truyền nào đủ độ đa dạng. Các microsatellite thường được ưa dùng trong phân tích huyết thống hơn các isozyme, do chúng đa dạng hơn và hiện nay rất nhiều microsatellite đa hình cao đã được xác định và lập bản đồ trên bò (Barendse và cs. 1994; Bishop và cs. 1994; Georges và cs. 1995; Ma  R.Z. và cs. 1996), tạo điều kiện dễ dàng cho việc sử dụng chúng trong phân tích huyết thống. Sử dụng microsatellite cũng hiệu quả hơn phân tích nhóm máu để xác định nguồn gốc đằng cha (Glowatzki-Mullis và cs, 1995), chúng cũng đơn giản và có khả năng nhân rộng hơn nhiều so với việc phân tích fingerprinting đa locus và Southern Blotting (O'Reilly P. & Wright J.M. 1995).
Tại Việt nam hiện nay chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu về quan hệ huyết thống trên các loại gia súc gia cầm, hiện chỉ có một số ít bài báo xác định quan hệ huyết thống trên người (Trần Văn Đôn (1999), Lê Đình Lương và cs (2003), Phạm Hải Sáng và Nguyễn Văn Mùi (2004)). Các nghiên cứu này được tiến hành trên vài cá thể. Nhằm góp phần vào việc xây dựng phương pháp xác định các mối quan hệ huyết thống ở các quần thể bò nuôi tại Việt nam, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Phân tích mối quan hệ huyết thống trong quần thể bò bằng kỹ thuật microsatellite” với mục tiêu: nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật microsatellite và các phần mềm phân tích huyết thống để xác định số mối quan hệ huyết thống ở quần thể bò.

Để tìm hiểu thêm về đề tài này xin vui lòng download tại đây

Nguồn: Dairyvietnam
Ý kiến của bạn
Tên của bạn * :
E-mail * :
Tiêu đề * :
Nội dung * (Bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Mã bảo mật * :   
   
Bài viết khác