Các hình thức phối giống trong và ngoài nước

Các hình thức phối giống trong và ngoài nước

Các hình thức phối giống trong và ngoài nước

Các bài viết về ngành sữa

Phối giống thử nghiệm tinh bò đực giống bò vùng cao Hà Giang (Bò H’Mông) với bò cái địa phương vùng đồng bằng Sông Hồng, đánh giá các chỉ tiêu và khă năng sinh trưởng của bê lai

Bò vùng cao Hà Giang là một giống bò được dân tộc thiểu số Hmông nuôi tại các tỉnh vùng núi phía bắc Việt Nam, đặc biệt tập trung tại các huyện vùng cao Hà Giang. Giống bò này có khả năng sản xuất cao, tầm vóc lớn, phẩm chất thịt thơm ngon. Nhận thấy được đặc điểm quý của giống bò này, những năm 90 của thế kỷ trước một số tác giả đã nghiên cứu giống bò này:

Một số biện pháp hỗ trợ phát hiện bò cái động dục

Những đàn gia súc lớn, việc phát hiện động dục bằng quan sát gặp nhiều khó khăn và dễ bị bỏ sót. Có một số phương pháp hỗ trợ con người trong phát hiện bò cái động dục đã được áp dụng.

Biểu hiện động dục ở bò cái

Chu kì động dục ở bò cái từ 19-21 ngày, trong đó thời gian bò cái có biểu hiện động dục ra bên ngoài có thể quan sát được không dài, chỉ 1-2 ngày, gọi là thời gian động dục. Với mục đích phục vụ cho kỹ thuật TTNT, người ta chia thời gian động dục của bò cái ra làm 3 giai đoạn

Nghiên cứu thử nghiệm sản xuất phôi bò IN-VITRO xác định giới tính

Từ những vấn đề trên, đề tài này được thực hiện nhằm các mục tiêu: đào tạo đội ngũ cán bộ tiếp cận với kỹ thuật sản xuất phôi bò in-vitro; nghiên cứu thử nghiệm để xây dựng quy trình sản xuất phôi bò in-vitro phù hợp với điều kiện phòng TN tại Viện; thử nghiệm sản xuất phôi bò xác định trước giới tính từ tinh dịch chỉ chứa tinh trùng mang nhiễm sắc thể X.

PHƯƠNG PHÁP PHỐI GIỐNG BÒ SỮA

Trong chăn nuôi bò nói chung có 2 phương pháp phối giống là: phối giống trực tiếp và phối giống theo phương pháp thụ tinh nhân tạo, nhưng chăn nuôi bò sữa chỉ sử dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo.