Các tiêu chuẩn đánh giá bê và bò sữa

Các tiêu chuẩn đánh giá bê và bò sữa

Các tiêu chuẩn đánh giá bê và bò sữa

Các bài viết về ngành sữa

Lứa tuổi bò cái tơ thành thục sinh dục và nên cho phối

Thành thục sinh dục là thời điểm bò cái có các biểu hiện hoạt động sinh dục, có thể bắt đầu và sinh sản. Tuổi xuất hiện thành thục sinh dục phụ thuộc vào giống, chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng... và có thể biến động từ 8 - 10 tháng đến 18 - 20 tháng tuổi hoặc hơn

Các tiêu chí đánh giá khả năng sinh sản ở bò cái

Sản lượng sữa của bò sữa và tốc độ tăng trọng của bò tơ có thể dễ dàng xác định bằng cân đo và tính toán. Để đánh giá sinh sản của một con bò hay cả một trại là công việc khó khăn. Tuy nhiên, một vài chỉ tiêu sau đây có thể đánh giá mức độ sinh sản của một đàn bò.

Mối quan hệ trong quá trình vắt sữa và ảnh hưởng của sản lượng sữa và trọng lượng bê đạt được

The purpose of cow milk, as in other mammals, is to feed calves during the early stages of life. More than 80 % of milk is stored in udder alveoli and is transferred to the cistern by a neuro-hormonal reflex initiated by the contact of the calf’s mouth with the udder that culminates in the contraction of the myoepithelial cells surrounding the alveoli by the action of oxytocin liberated from the pituitary gland.