Chế độ chính sách ngành sữa

Tiêu chuẩn Việt Nam về sữa và các sản phẩm của sữa

DANH SÁCH CÁC TIÊU CHUẨN THUỘC TUYỂN TẬP TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ SỮA

 

 

 

 

 

 

 

 

 STT

Mã tiêu chẩn

Ngày ban Hành

Tiêu đề

Nội dung

1

TCVN 3220-79

1919

Đồ hộp sữa. Danh mục các chỉ tiêu chất lượng

Chi tiết

2

TCVN 4622:1994

1994

Sữa bột và sữa đặc có đường. Phương pháp vô cơ hoá mẫu để xác định chì (Pb)và Asen (As)

Chi tiết

3

TCVN 5448-91

17/7/1991

Sữa đặc và sữa bột. Phương pháp xác định độ axit chuẩn độ

Chi tiết

4

TCVN 5504-91

17/9/1991

Sữa. Phương pháp xác định hàm lượng chất béo (phương pháp thông dụng)

Chi tiết

5

TCVN 5531:1991

30/10/1991

Sản phẩm sữa. Kỹ thuật lấy mẫu

Chi tiết

6

TCVN 5532:1991

30/10/1991

Sản phẩm sữa. Phương pháp lấy mẫu và quy tắc nghiệm thu

Chi tiết

7

TCVN 5533:1991

30/10/1991

Sữa đặc và sữa bột. Xác định hàm lượng chất khô và hàm lượng nước

Chi tiết

8

TCVN 5534:1991

30/10/1991

Sữa đặc. Xác định chỉ số hòa tan

Chi tiết

9

TCVN 5535:1991

30/10/1991

Sữa đặc có đường. Xác định hàm lượng sacaroza

Chi tiết

10

TCVN 5536:1991

30/10/1991

Sữa đặc có đường. Xác định hàm lượng sacaroza bằng phương pháp phân cực

Chi tiết

11

TCVN 5537:1991

30/10/1991

Sữa đặc có đường. Phương pháp xác định protein tổng số

Chi tiết

12

TCVN 5538:2002

2002

Sữa bột. Quy định kỹ thuật

Chi tiết

13

TCVN 5539:2002

2002

Sữa đặc có đường. Quy định kỹ thuật

Chi tiết

14

TCVN 5540:1991

30/10/1991

Sản phẩm sữa bột đặc biệt dùng cho trẻ sơ sinh và còn nhỏ tuổi. Yêu cầu kỹ thuật

Chi tiết

15

TCVN 5779:1994

1994

Sữa bột và sữa đặc có đường. Phương pháp xác định hàm lư18ợng chì (Pb)

Chi tiết

16

TCVN 5780:1994

1994

Sữa bột và sữa đăc có đường. Phương pháp xác định hàm lượng Asen (As)

Chi tiết

17

TCVN 5860:1994

1994

Sữa thanh trùng

Chi tiết

18

TCVN 6049:1995

1995

Bơ thực vật

Chi tiết

19

TCVN 6261:1997

1997

Sữa. Định lượng đơn vị hình thành khuẩn lạc từ các vi sinh vật ưa lạnh. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 6,5oC

Chi tiết

20

TCVN 6263:1997

1997

Sữa và các sản phẩm sữa. Chuẩn bị mẫu thử và các dung dịch pha loãng để kiểm tra vi sinh

Chi tiết

21

TCVN 6264:1997

1997

Sữa và các sản phẩm sữa. Định lượng đơn vị hình thành khuẩn lạc từ các vi sinh vật. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30oC

Chi tiết

22

 

TCVN 6265:1997

1997

Sữa và các sản phẩm sữa. Định lượng đơn vị khuẩn lạc nấm men và/hoặc nấm mốc. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 25oC

Chi tiết

23

TCVN 6266:1997

1997

Sữa và các sản phẩm sữa. Lấy mẫu. Kiểm tra theo dấu hiệu loại trừ

Chi tiết

24

TCVN 6267:1997

1997

Sữa và các sản phẩm sữa. Lấy mẫu. Kiểm tra theo dấu hiệu định lượng

Chi tiết

25

TCVN 6268:1997

1997

Sữa bột. Xác định hàm lượng nitrat và nitrit. Phương pháp khử bằng cađimi và đo quang phổ

Chi tiết

26

TCVN 6269:1997

1997

Sữa bột. Xác định hàm lượng natri và kali. Phương pháp quang phổ phát xạ ngọn lửa

Chi tiết

27

TCVN 6270:1997

1997

Sữa và các sản phẩm sữa. Xác định hàm lượng sắt. Phương pháp quang phổ (Phương pháp chuẩn)

Chi tiết

28

TCVN 6271:1997

1997

Sữa. Xác định hàm lượng photpho tổng. Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử

Chi tiết

29

TCVN 6400:1998

1997

Sữa và các sản phẩm sữa. Hướng dẫn lấy mẫu

Chi tiết

30

TCVN 6401:1998

1997

Sữa và các sản phẩm sữa. Phát hiện Listeria monocytogen

Chi tiết

31

TCVN 6402:1998

1998

Sữa và các sản phẩm sữa. Phát hiện Salmonella (Phương pháp chuẩn)

Chi tiết

32

TCVN 6403:1998

1998

Sữa đặc có đường và sữa đặc có đường đã tách chất béo

Chi tiết

33

TCVN 6505-1:1999

1999

Sữa và sản phẩm sữa. Định lượng E.coli giả định. Phần 1: Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất (MPN)

Chi tiết

34

TCVN 6505-2:1999

1999

Sữa và sản phẩm sữa. Định lượng E.coli giả định. Phần 2: Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất (MPN)dùng 4 metylumbelieryl b D glucuronit (MUG)

Chi tiết

35

TCVN 6506-1:1999

1999

Sữa và sản phẩm sữa. Xác định hoạt tính photphataza kiềm bằng phương pháp đo huỳnh quang. Phần 1. Sữa và đồ uống từ sữa

Chi tiết

36

TCVN 6508:1999

1999

Sữa. Xác định hàm lượng chất béo. Phương pháp khối lượng (phương pháp chuẩn)

Chi tiết

37

TCVN 6509:1999

1999

Sữa chua. Xác định độ axit chuẩn độ. Phương pháp điện thế

Chi tiết

38

TCVN 6510:1999

1999

Bơ và sản phẩm chất béo của sữa. Xác định độ axít (phương pháp chuẩn)

Chi tiết

39

TCVN 6511:1999

1999

Sữa bột và các sản phẩm sữa bột. Xác định chỉ số không hoà tan

Chi tiết

40

TCVN 6685:2000

2000

Sữa và sữa bột. Xác định hàm lượng aflatoxin M1. Làm sạch bằng sắc ký chọn lọc và xác định bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

Chi tiết

41

TCVN 6686-1:2000

2000

Milk - Enumeration of somatic cells part 1: Microscopic method

Sữa. Định lượng tế bào xôma. Phần 1: Phương pháp dùng kính hiển vi

Chi tiết

42

TCVN 6686-2:2000

2000

Sữa. Định lượng tế bào xôma. Phần 2: Phương pháp đếm hạt điện tử

Chi tiết

43

TCVN 6687:2000

2000

Thực phẩm từ sữa dùng cho trẻ em nhỏ. Xác định hàm lượng chất béo. Phương pháp khối lượng của Rose-Gottlieb (phương pháp chuẩn)

Chi tiết

44

TCVN 6688-1:2001

2001

Sản phẩm sữa và thực phẩm từ sữa. Xác định hàm lượng chất béo bằng phương pháp khối lượng Weibull-Berntrop (phương pháp chuẩn). Phần 1: Thực phẩm dành cho trẻ nhỏ

Chi tiết

45

TCVN 6688-2:2000

2000

Sản phẩm sữa và thực phẩm từ sữa. Xác định hàm lượng chất béo bằng phương pháp khối lượng weibull-berntrop (phương pháp chuẩn). Phần 2: Kem lạnh và kem lạnh hỗn hợp

Chi tiết

46

TCVN 6688-3:2000

2000

Sản phẩm sữa và thực phẩm từ sữa. Xác định hàm lượng chất béo bằng phương pháp khối lượng Weibull-berntrop (phương pháp chuẩn). Phần 3: Các trường hợp đặc biệt

Chi tiết

47

TCVN 6832:2001

2001

Instant whole milk powder - Determination of while flecks number

Sữa bột nguyên chất tan nhanh. Xác định số lượng đốm trắng

Chi tiết

48

TCVN 6833:2001

2001

Sữa gầy, whey và buttermilk. Xác định hàm lượng chất béo. Phương pháp khối lượng (phương pháp chuẩn)

Chi tiết

49

TCVN 6835:2001

2001

Sữa nguyên chất. Xác định hàm lượng milkfat, protein và lactoza. Hướng dẫn vận hành thiết bị đo vùng hồng ngoại giữa

Chi tiết

50

TCVN 6836:2001

2001

Sữa bột. Xác định hàm lượng axit lactic và lactat. Phương pháp enzym

Chi tiết

51

TCVN 6837:2001

2001

Sữa xử lý nhiệt. Xác định hàm lượng lactuloza. Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Chi tiết

52

TCVN 6838:2001

2001

Sữa. Xác định hàm lượng canxi. Phương pháp chuẩn độ

Chi tiết

53

TCVN 6839:2001

2001

Sữa bột. Xác định hàm lượng nitrat. Phương pháp khử cadimi và đo phổ (phương pháp sàng lọc)

Chi tiết

54

TCVN 6840:2001

2001

Chất béo sữa. Phát hiện chất béo thực vật bằng phân tích sterol trên sắc ký khí (phương pháp chuẩn)

Chi tiết

55

TCVN 6841:2001

2001

Sữa và sản phẩm sữa. Xác định hàm lượng kẽm. Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Chi tiết

56

TCVN 6842:2001

2001

Sữa bột và sản phẩm sữa bột. Xác định mật độ khối

Chi tiết

57

TCVN 6843:2001

2001

Sữa bột. Xác định độ axit chuẩn độ (phương pháp thông thường)

Chi tiết

58

TCVN 7028:2002

2002

Sữa tươi tiệt trùng. Quy định kỹ thuật

Chi tiết

59

TCVN 7029:2002

2002

Sữa hoàn nguyên tiệt trùng. Quy định kỹ thuật

Chi tiết

60

TCVN 7030:2002

2002

Sữa chua. Quy định kỹ thuật

Chi tiết

61

TCVN 7080:2002

2002

Sữa và sữa bột. Xác định hàm lượng iođua. Phương pháp sử dụng sắc ký lỏng hiệu năng cao

Chi tiết

62

TCVN 7081-1:2002

2002

Sữa bột gầy. Xác định hàm lượng vitamin A. Phần 1: Phương pháp so màu

Chi tiết

63

TCVN 7081-2:2002

2002

Sữa bột gầy. Xác định hàm lượng vitamin A. Phần 2: Phương pháp sử dụng sắc ký lỏng hiệu năng cao

Chi tiết

64

TCVN 7082-1:2002

2002

Sữa và sản phẩm sữa. Xác định dư lượng hợp chất clo hữu cơ (thuốc trừ sâu). Phần 1: Xem xét chung và phương pháp chiết

Chi tiết

65

TCVN 7082-2:2002

2002

Sữa và sản phẩm sữa. Xác định dư lượng hợp chất clo hữu cơ (thuốc trừ sâu). Phần 2: Phương pháp làm sạch dịch chiết thô và thử khẳng định

Chi tiết

66

TCVN 7083:2002

2002

Sữa và sản phẩm sữa. Xác định hàm lượng chất béo. Hướng dẫn chung sử dụng. Phương pháp đo chất béo

Chi tiết

67

TCVN 7084:2002

2002

Sữa bột và sản phẩm sữa bột. Xác định hàm lượng chất béo. Phương pháp khối lượng (phương pháp chuẩn)

Chi tiết

68

TCVN 7085:2002

2002

Sữa. Xác định điểm đóng băng. Phương pháp sử dụng dụng cụ đo nhiệt độ đông lạnh bằng điện trở nhiệt

Chi tiết

69

TCVN 7086:2002

2002

Sữa và sản phẩm sữa. Xác định hàm lượng đồng. Phương pháp chuẩn đo quang

Chi tiết

70

TCVN 7108:2002

2002

Sữa bột dành cho trẻ đến 12 tháng tuổi. Quy định kỹ thuật

Chi tiết

 

 

 

 

 

Nguồn: spsvietnam.gov.vn
Ý kiến của bạn
Tên của bạn * :
E-mail * :
Tiêu đề * :
Nội dung * (Bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Mã bảo mật * :   
   
Bài viết khác