Kiểm tra chất lượng tinh bò

Kiểm tra chất lượng tinh bò

Kiểm tra chất lượng tinh bò

Các bài viết về ngành sữa

Ảnh hưởng của mức canxi, magiê, natri và kali trong huyết thanh tinh dịch của bò đực Holstein lên các đặc tính tinh trùng

Ảnh hưởng của mức canxi, magiê, natri và kali trong huyết thanh tinh dịch của bò đực Holstein lên các đặc tính tinh trùng

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng tinh bò sữa, bò thịt

Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá chất lượng tinh bò đực giống hướng sữa và hướng thịt sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu dưới dạng tinh đông lạnh dùng cho thụ tinh nhân tạo.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, Kiểm định giống vật nuôi

Ngày 7 tháng 6 năm 2011, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành thông tư số 43/2011/TT-BNNPTNT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi. Kèm theo Thông tư này là 04 quy chuẩn kỹ thuật, cụ thể như sau: