Kinh tế - Thị trường

Bình Phước: Hỗ trợ đầu tư cơ sở chăn nuôi bò sữa, bò thịt

Doanh nghiệp có dự án đầu tư cơ sở chăn nuôi bò sữa, bò thịt được ngân sách nhà nước hỗ trợ 5 tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện, nước, nhà xưởng và mua thiết bị.

 Ngoài hỗ trợ hạ tầng nêu trên, nếu doanh nghiệp nhập bò giống cao sản để nuôi trực tiếp hoặc liên kết nuôi với hộ gia đình thì được hỗ trợ bổ sung là 10 triệu đồng/con. Nội dung này được quy định tại Điều 12 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Nghị định 57 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.Nghị định 57 còn quy định các chính sách ưu đãi và hỗ trợ: Miễn, giảm tiền sử dụng đất (Điều 5); Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của nhà nước (Điều 6); Hỗ trợ tập trung đất đai (Điều 7); Tiếp cận, hỗ trợ tín dụng (Điều 8); Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao (Điều 9); Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường (Điều 10); Hỗ trợ đầu tư cơ sở bảo quản, chế biến nông sản, giết mổ gia súc, gia cầm, chế tạo thiết bị, linh kiện, máy nông nghiệp, sản xuất sản phẩm phụ trợ (Điều 11); Hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công và đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn (Điều 13).Nguyên tắc áp dụng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư là nhà nước ưu đãi đầu tư (ƯĐĐT) thông qua miễn, giảm thuế, phí, lệ phí và giảm một số thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Nhà nước hỗ trợ đầu tư bằng hình thức hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư hoặc cấp bù chênh lệch lãi suất cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp đặc biệt ƯĐĐT, dự án nông nghiệp ƯĐĐT, dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư được hưởng các ƯĐĐT, hỗ trợ đầu tư theo quy định của Nghị định này. Ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu có hợp đồng liên kết với nông dân.Trong cùng một thời gian, nếu dự án đầu tư được hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư có các mức ưu đãi, hỗ trợ khác nhau thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư có lợi nhất. Doanh nghiệp tự bỏ vốn, huy động vốn để thực hiện dự án đầu tư vào ngành, nghề ƯĐĐT trong nông nghiệp, nông thôn; nhà nước hỗ trợ sau đầu tư theo định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình do UBND cấp tỉnh ban hành; trình tự, thủ tục hỗ trợ theo quy định tại Nghị định này./.

Nguồn: Sưu tầm
Ý kiến của bạn
Tên của bạn * :
E-mail * :
Tiêu đề * :
Nội dung * (Bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Mã bảo mật * :   
   
Bài viết khác