Phối giống nhân tạo - Phát hiện động dục

Ảnh hưởng gây rụng chứng 35 ngày/lần đến số phôi/bò/năm trên đàn bò sữa
Trước đây sau mỗi lần gây rụng trứng nhiều (GRTN) phải để bò cho phôi nghỉ 2 - 3 tháng rồi mới tiếp tục GRTN lặp lại. Như­ vậy, một năm chỉ tiến hành thu phôi 3 - 4 lần và số phôi bình quân/bò/năm chỉ đạt 15 phôi. Hiện nay công nghệ cấy truyền phôi và kỹ thuật gây rụng trứng nhiều lặp lại đã có nhiều cải tiến. Rút ngắn thời gian GRTN lặp lại từ 2-3 tháng xuống 35 ngày/lần/bò có thể tăng số phôi thu được/bò/năm góp phần nâng cao hiệu quả trong công nghệ cấy truyền phôi (CTP) bò.
 
 
Bạn phải đăng ký thành viên mới có thể xem và bình luận cho tin này.
Để quay trở lại trang trước  nhấn vào đây.