Quản lý chăn nuôi bò sữa

Các mối liên hệ giữa năng suất sữa, điều kiện cơ thể, trọng lượng bò cái và khả năng sinh sản của bò Holstein Friesian đẻ trong mùa xuân

Các mối liên hệ giữa năng suất sữa, điểm điều kiện cơ thể (BCS), trọng lượng bò cái (BW) và khả năng sinh sản đã được nghiên cứu trên cơ sở sử dụng hồi quy logistic trên các số liệu của 6433 bò sữa cái đẻ vào mùa xuân trong 74 đàn thương phẩm. Mô hình đa biến số đã được áp dụng cho đàn, giá trị giống về sản lượng sữa, tỷ lệ gen Holstein-Friesian, số chu kỳ cho sữa, chu kỳ đẻ, và mức độ hộ lý khi sinh. ý nghĩa của những sự liên đới giữa các thông số sinh sản và các thành phần của cân bằng năng lượng đã được nhận ra.ảPotein sữa 2000 ngày cao hơn và protein cao hơn so với tỷ lệ mỡ tại điểm bắt đầu của sinh sản đã liên đới với việc tăng khả năng bước vào sinh sản trong 21 ngày đầu của mùa sinh sản (SR21). Năng suất sữa tích luỹ 100 ngày cao là một phần của dự đoán năng suất sữa 305 ngày (độ bền vững thấp) đã liên kết với khả năng mang thai/có chửa thấp ở lần phối giống thứ nhất (PREG1), trong khi đó những bò cái đạt đỉnh cao cho sữa sớm có xu hướng PREG1 cao hơn. Các bò cái đạt protein sữa tương đối thấp nhất muộn thì PREG1 thấp. Năng suất sữa tại lần phối giống đầu tiên và protein sữa 305 ngày đã liên đới dương tính với khả năng có chửa sau sinh 42 ngày (PR42). Hàm lượng lactose sữa 305 ngày cao hơnliên quan với việc tăng PREG1 và PR42. Trung bình của BCS tại 60 - 100 ngày cho sữa liên quan dương tính với cả hai SR21 và PR42, trong khi đó điểm thấp nhất của BCS tương quan dương với PREG1. Các bò cái với BCS trước khi đẻ > 3.0 nó cũng bị mất > 0.5 đơn vị BCS do lần phối giống đầu có PR42 thấp hơn. BW tăng nhiều hơn ở 90 ngày sau khi bắt đầu sinh sản có liên quan với SR21 và PREG1 cao; BW tăng nhiều hơn ở 90 ngày sau lần phối giống đầu tiên có liên quan với PR42 cao hơn. Những sự thay đổi của protein sữa và lượng lactose, BCS, và BW là các công cụ quan trọng để xác định/phát hiện bò cái sinh sản tốt hoặc kém.Từ khoá: điểm điều kiện cơ thể • tương quan logistic • cân bằng năng lượng âm • sinh sảnAbbreviations: DairyMIS = Dairy Management Information System • IDRC = Irish Dairy Recording Cooperative • NEB = negative energy balance • OR = odds ratio • PREG1 = pregnant to first service • PR42 = pregnant after 42 d of the breeding season • SR21 = submission for breeding in the first 21 d of the breeding season

Nguồn: vcn.vnn.vn
Ý kiến của bạn
Tên của bạn * :
E-mail * :
Tiêu đề * :
Nội dung * (Bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Mã bảo mật * :   
   
Bài viết khác