Stress nhiệt và các giải pháp làm mát cho bò sữa

Stress nhiệt và các giải pháp làm mát cho bò sữa

Stress nhiệt và các giải pháp làm mát cho bò sữa

Các bài viết về ngành sữa

Stress nhiệt ở bò sữa – Phần 3

Chỉ dẫn chế biến khẩu phần hỗn hợp hoàn chỉnh trong giai đoạn stress nhiệt ở bò sữa

Stress nhiệt ở bò sữa – Phần 2

Chỉ dẫn chế biến khẩu phần hỗn hợp hoàn chỉnh trong giai đoạn stress nhiệt ở bò sữa

Stress nhiệt ở bò sữa - Phần 1

Stress nhiệt ở bò sữa? Chú ý nhiều hơn vào việc cho ăn trong mùa nóng

Hệ thống phun sương làm mát chuồng trại bò sữa

SỬ DỤNG HỆ THỐNG PHUN SƯƠNG LÀM MÁT CHUỒNG TRẠI TRONG CHĂN NUÔI BÒ SỮA GIÚP TĂNG 0.3KG SỮA/CON/NGÀY

ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP CỦA NHIỆT ĐỘ ĐỐI VỚI BÒ SỮA ­

1. Điều kiện nhiệt độ thích hợp cho bò sữa:Nhiệt độ không khí từ 10-20o C, ẩm độ tương đối từ 55-65%, tốc độ gió trung bình khoảng 5-7 km/h và mức độ ánh sáng mặt trời trung bình được xem là điều kiện khí hậu, thời tiết lý tưởng cho sự tăng trưởng và sản xuất của bò. Khi nhiệt độ không khí tăng cao hơn 27oC, hiệu quả sinh học trong các hoạt động của bò sữa đều giảm xuống.

HSP70 và khả năng nghiên cứu của Gene HSP70 trên tính chống nóng của bò sữa

Dựa vào khối lượng phân tử, HSP có thể phân thành 5 tiểu nhóm: HSP100, HSP90, HSP70 (bao gồm HSP70.1 và HSP70.2), HSP60 và các sHSP 2.

LẮP QUẠT THÔNG GIÓ ĐỂ ĐÀN BÒ SỮA CÓ NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO

Sử dụng Quạt Công nghiệp để làm mát cho đàn bò vào mùa hè sẽ giúp loại bỏ đáng kể tính thời vụ trong công tác sản xuất sữa và cải thiện khả năng sinh sản của bò sữa.

ẢNH HƯỞNG CỦA STRESS NHIỆT LÊN SINH LÝ - SINH SẢN BÒ LAI HƯỚNG SỮA (HF) VÀ BÒ HÀ LAN THUẦN NHẬP NỘI NUÔI TẠI KHU VỰC PHÍA NAM P2

3.2. Ảnh hưởng của môi trường đến một số chỉ tiêu sinh lý của bò sữa

Sự thay đổi nhiệt độ, ẩm độ và THI của môi trường như bảng 1 và 2 thì các chỉ tiêu sinh lí như nhịp thở, nhịp tim và thân nhiệt của bò tương ứng cũng có sự khác nhau theo giờ và theo nhóm giống.

ẢNH HƯỞNG CỦA STRESS NHIỆT LÊN SINH LÝ - SINH SẢN BÒ LAI HƯỚNG SỮA (HF) VÀ BÒ HÀ LAN THUẦN NHẬP NỘI NUÔI TẠI KHU VỰC PHÍA NAM - P1

Khu vực thành phố Hồ Chí minh có nhiệt độ trung bình năm 28,3 độ C và ẩm độ 73,3%, giá trị THI (Temperature Humidity Index) trung bình đạt 79,3, cao nhất là 93,76%. Khả năng chống chịu nóng ẩm bò F1>F2>F3>HF thuần. Khi THI chuồng nuôi từ 82 trở lên các nhóm bò thuần HF và bò lai HF năng suất cao (>= 15kg/ngày) thể hiện dấu hiệu stress nhiệt rất rõ. Giải pháp đơn giản khắc phục tress nhiệt là thiết kế chuồng nuôi thông thóang và sử dụng quạt gió công suất cao để làm mát cho bò. Phun nước vào chuồng sẽ làm tăng thêm ẩm độ vì vậy không làm giảm THI chuồng nuôi.

Ảnh hưởng nhiệt độ môi trường đối với bò cái vắt sữa

Đàn bò lang trắng đen nhập nội trước đây nuôi ở vùng Trung du Ba Vì vô cùng khó khăn, chỉ sau khi chuyển đàn bò đó lên Mộc Châu tình hình mới dần dần đi vào ổn định. Khí hậu Mộc Châu mát mẻ, với khí hậu đó có thể bò không bị stress nóng, và cũng vì vậy từ đó vấn để ảnh hưởng nhiệt độ môi trường đối với bò cái vắt sữa ít được đưa ra bàn luận.