Sự kiện sắp tổ chức

March (2014)
March 19, 2014
Tiếp nối thành công của Ildex Vietnam 2012
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Quảng cáo và Triển lãm Minh Vi (VEAS), Cục Chăn Nuôi Bộ NN và PTNT, công ty VNU Exhibitions Asia Pacific tổ chức Triển lãm Quốc tế lần thứ 5 Chuyên ngành Chăn nuôi, Bơ sữa, Thú y, Chế biến thịt và nuôi trồng thủy sản (IL...