Sữa Việt Nam

Cao Bằng - Đẩy mạnh thực hiện Đề án nông nghiệp thông minh tỉnh

Lĩnh vực chăn nuôi giai đoạn 2020 - 2025 phấn đấu tốc độ tăng bình quân đạt 5,9%/năm; giá trị sản xuất đến năm 2025 đạt 1.809 tỷ đồng. Tập trung phát triển các trang trại chăn nuôi bò sữa, lợn thịt... ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, trong đó các dự án chăn nuôi lợn với tổng quy mô 12.000 con/lứa, sản lượng thịt ước đạt 2.800 tấn, với giá trị bình quân 110 tỷ đồng/năm; dự án chăn nuôi bò sữa bình quân 30.000 tấn sữa/năm, giá trị bình quân 230 tỷ đồng/năm.

 Đối với chăn nuôi bò sữa tập trung, hỗ trợ trang trại chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao, phấn đấu đến năm 2025 quy mô trang trại đạt 10.000 con bò sữa; xây dựng vùng trồng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi khoảng 1.470 ha. Xây dựng phương án chăn nuôi, hỗ trợ, khuyến khích thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX) tham gia xây dựng liên vùng chăn nuôi bò sữa với quy mô 5.000 con.

 

Tiến hành hỗ trợ các dự án chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản đang triển khai và khuyến khích các doanh nghiệp, HTX lập các dự án mới, phấn đấu đến năm 2025 quy mô chăn nuôi tập trung đạt 500 con bò thịt, 200 con bò sinh sản. Thực hiện các giải pháp hỗ trợ về con giống, các phương pháp phòng, chống dịch bệnh, tiêm phòng các loại vắc xin, vệ sinh chuồng nuôi, phun khử trùng, tiêu độc theo quy định; rà soát, điều chỉnh diện tích đất nông nghiệp để xây dựng vùng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đại gia súc.

 

Đến năm 2025, hình thành các trang trại, dự án chăn nuôi tập trung với tổng quy mô 1.000 con lợn nái, 12.000 con lợn thịt như: Trang trại chăn nuôi 400 con lợn nái, 6.000 con lợn thịt tại huyện Trùng Khánh; trang trại chăn nuôi lợn rừng, lợn hương quy mô 100 con lợn nái, 1.000 con lợn thịt tại huyện Hà Quảng; trang trại lợn rừng quy mô 200 con lợn nái, 2.000 con lợn thịt và trang trại lợn thịt quy mô 300 con lợn nái, 3.000 con lợn thịt tại huyện Hòa An.

 

Trong đó, tiếp tục hỗ trợ các dự án đã đi vào hoạt động, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, kỹ thuật chăn nuôi, nghiên cứu, xem xét ứng dụng khoa học và công nghệ cao trong quy trình chăn nuôi, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ các dự án đang xin chú trọng đầu tư, khởi động dự án về thủ tục hồ sơ, giải phóng mặt bằng, đánh giá tác động môi trường, tạo điều kiện tốt cho dự án sớm đi vào hoạt động.

 

Hỗ trợ các trang trại chăn nuôi lợn giống ngoại nhập các giống lợn cao sản Landrace, York...; hỗ trợ các trại chăn nuôi lợn địa phương quy trình kỹ thuật bình tuyển, lập lý lịch, chọn con giống đảm bảo chất lượng. Hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện việc kiểm dịch vận chuyển, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, cung cấp các loại vắc xin phòng bệnh, hóa chất phun khử trùng, tiêu độc.

 

Đối với chăn nuôi nông hộ, thực hiện cải tạo, phát triển nâng cao chất lượng giống gia súc, hỗ trợ một phần kinh phí mua con giống (trâu, bò thịt, bò sữa, lợn...) chất lượng cao, dự kiến khoảng 11.100 con. Quy hoạch vùng nguyên liệu, thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp và người dân liên kết trồng cỏ, ngô sinh khối phục vụ chăn nuôi. Triển khai các hoạt động hỗ trợ, xây dựng chuồng nuôi đảm bảo tiêu chuẩn, kỹ thuật phục vụ sản xuất.

 

Nghiên cứu, thử nghiệm, triển khai hỗ trợ lồng cá và con giống tại các lòng hồ thủy điện; nghiên cứu thử nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ trong quy trình chăn nuôi; phục tráng, bảo tồn nguồn gen các giống vật nuôi đặc sản phục vụ sản xuất; ứng dụng khoa học công nghệ trong cải tạo giống. Tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp, HTX, người dân về ứng dụng công nghệ cao, công nghệ 4.0 trong sản xuất và quản lý chăn nuôi.

 

Hướng dẫn các chủ đầu tư chăn nuôi trang trại, chăn nuôi tập trung thực hiện đánh giá tác động, kế hoạch và giải pháp bảo vệ môi trường để hạn chế đến mức thấp nhất các yếu tố gây ô nhiễm môi trường, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo vệ sức khỏe con người. Tư vấn, hỗ trợ các chủ đầu tư kiểm tra, theo dõi, giám sát thực hiện xây dựng, vận hành các công trình xử lý môi trường của dự án.

 

Năm 2020, Dự án trang trại chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao Cao Bằng hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án tại Lũng Tén, xã Đại Sơn và xóm Lũng Mười, thị trấn Hòa Thuận (Quảng Hòa); tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ chuyển đổi mục đích 11,2 ha rừng tự nhiên trong khu vực giải phóng mặt bằng dự án; tổ chức rà soát, điều chỉnh diện tích đất nông nghiệp để xây dựng vùng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi bò; xem xét, giải quyết hoạt động của Mỏ đá Phja Cáy - Bản Cải, Mỏ đá Lũng Tén, xã Đại Sơn (Quảng Hòa) theo đề nghị của chủ đầu tư.

 

Tăng cường hỗ trợ các hoạt động để dự án bước đầu tiến hành sản xuất kinh doanh từ cuối quý IV/2020. Đối với các dự án, trang trại chăn nuôi tập trung đi vào hoạt động tiếp tục hỗ trợ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, kỹ thuật chăn nuôi, xem xét ứng dụng khoa học và công nghệ cao trong quy trình chăn nuôi, chế biến và tiêu thụ sản phẩm...

 

 

Nhật Thương

Nguồn: Sưu tầm
Ý kiến của bạn
Tên của bạn * :
E-mail * :
Tiêu đề * :
Nội dung * (Bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Mã bảo mật * :   
   
Bài viết khác