Sữa Việt Nam

TP.HCM kiến nghị thí điểm bảo hiểm nông nghiệp với bò sữa và bò thịt

Bò sữa và bò thịt là vật nuôi định hướng phát triển nông nghiệp của TP, nhưng thời gian qua thường gặp các rủi ro về dịch bệnh.

 UBND TP.HCM vừa kiến nghị Chính phủ sớm ban hành chính sách về thực hiện bảo hiểm trong nông nghiệp để giảm thiểu rủi ro cho người nông dân. Trong khi chờ đợi thực hiện chính sách chung cả nước, TP.HCM trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương cho TP thí điểm thực hiện bảo hiểm nông nghiệp trong 3 năm 2018 – 2020 đối với bò sữa và bò thịt.

 

UBND TP.HCM nhận định, các địa phương được lựa chọn làm thí điểm thực hiện bảo hiểm nông nghiệp với các sản phẩm cây lúa, chăn nuôi, thuỷ sản là những mặt hàng sản xuất nông nghiệp quan trọng của địa phương. 

 

Ngoài ra, thông qua việc thí điểm đã tạo cho người sản xuất nông nghiệp ý thức và thói quen tuân thủ quy trình sản xuất, canh tác, nuôi thủy sản.

 

Ở TP.HCM, đối tượng bò sữa và bò thịt là vật nuôi định hướng phát triển nông nghiệp của thành phố. Ngoài ra, việc phát triển đàn bò sữa, bò thịt trên địa bàn thành phố trong thời gian qua thường gặp phải các rủi ro về dịch bệnh như: lở mồm long móng, tụ huyết trùng, nhiệt thán. 

 

Vì vậy, cần thiết phải có chính sách bảo hiểm, nhằm tạo tâm lý an tâm sản xuất cho người chăn nuôi.

 

MAI HOA

Nguồn: Sưu tầm
Ý kiến của bạn
Tên của bạn * :
E-mail * :
Tiêu đề * :
Nội dung * (Bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Mã bảo mật * :   
   
Bài viết khác