Hơn 2 nghìn bò sữa cao sản thuần chủng từ Mỹ được ...
2.009 bò sữa cao sản thuần chủng Holstein Friesian đã cập cảng quốc tế Nghi Sơn (Thanh Hóa) và được ...

Phân tích & Bình luận

Video

Những hội thảo do Dairy Việt Nam