Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 40,081 Bình luận : 0

Lượt xem : 20,458 Bình luận : 0

Lượt xem : 22,466 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,109 Bình luận : 0

Lượt xem : 20,196 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,596 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 10,847 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,322 Bình luận : 0

Lượt xem : 19,407 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,299 Bình luận : 0

Lượt xem : 19,294 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,781 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 24,186 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,790 Bình luận : 0

Lượt xem : 44,769 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,651 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,816 Bình luận : 0

Lượt xem : 177,808 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất