Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 39,657 Bình luận : 0

Lượt xem : 20,111 Bình luận : 0

Lượt xem : 22,142 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,763 Bình luận : 0

Lượt xem : 19,865 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,239 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 10,530 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,975 Bình luận : 0

Lượt xem : 19,059 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,652 Bình luận : 0

Lượt xem : 18,929 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,484 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 23,813 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,371 Bình luận : 0

Lượt xem : 44,332 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,291 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,484 Bình luận : 0

Lượt xem : 172,074 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất