Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 46,688 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,300 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,160 Bình luận : 0

Lượt xem : 29,799 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,676 Bình luận : 0

Lượt xem : 30,813 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 16,125 Bình luận : 0

Lượt xem : 30,843 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,170 Bình luận : 0

Lượt xem : 31,591 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,494 Bình luận : 0

Lượt xem : 31,024 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 28,770 Bình luận : 0

Lượt xem : 31,568 Bình luận : 0

Lượt xem : 50,016 Bình luận : 0

Lượt xem : 32,259 Bình luận : 0

Lượt xem : 29,291 Bình luận : 0

Lượt xem : 206,437 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất