Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 44,036 Bình luận : 0

Lượt xem : 23,281 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,122 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,857 Bình luận : 0

Lượt xem : 22,806 Bình luận : 0

Lượt xem : 28,512 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 13,347 Bình luận : 0

Lượt xem : 28,048 Bình luận : 0

Lượt xem : 22,163 Bình luận : 0

Lượt xem : 28,682 Bình luận : 0

Lượt xem : 22,397 Bình luận : 0

Lượt xem : 28,278 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 26,867 Bình luận : 0

Lượt xem : 28,853 Bình luận : 0

Lượt xem : 47,852 Bình luận : 0

Lượt xem : 30,277 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,401 Bình luận : 0

Lượt xem : 194,240 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất