Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 45,495 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,429 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,228 Bình luận : 0

Lượt xem : 28,953 Bình luận : 0

Lượt xem : 23,879 Bình luận : 0

Lượt xem : 29,742 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 15,278 Bình luận : 0

Lượt xem : 29,992 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,187 Bình luận : 0

Lượt xem : 30,661 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,552 Bình luận : 0

Lượt xem : 30,190 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 27,903 Bình luận : 0

Lượt xem : 30,246 Bình luận : 0

Lượt xem : 49,022 Bình luận : 0

Lượt xem : 31,389 Bình luận : 0

Lượt xem : 28,435 Bình luận : 0

Lượt xem : 201,054 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất