Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 43,165 Bình luận : 0

Lượt xem : 22,649 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,477 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,233 Bình luận : 0

Lượt xem : 22,205 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,835 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 12,727 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,412 Bình luận : 0

Lượt xem : 21,488 Bình luận : 0

Lượt xem : 28,032 Bình luận : 0

Lượt xem : 21,668 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,649 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 26,232 Bình luận : 0

Lượt xem : 28,102 Bình luận : 0

Lượt xem : 47,179 Bình luận : 0

Lượt xem : 29,641 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,756 Bình luận : 0

Lượt xem : 191,415 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất