Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 42,081 Bình luận : 0

Lượt xem : 21,861 Bình luận : 0

Lượt xem : 23,708 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,473 Bình luận : 0

Lượt xem : 21,481 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,018 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 12,005 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,622 Bình luận : 0

Lượt xem : 20,686 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,208 Bình luận : 0

Lượt xem : 20,788 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,934 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 25,460 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,223 Bình luận : 0

Lượt xem : 46,317 Bình luận : 0

Lượt xem : 28,887 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,033 Bình luận : 0

Lượt xem : 187,488 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất