Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 47,913 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,034 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,910 Bình luận : 0

Lượt xem : 30,502 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,360 Bình luận : 0

Lượt xem : 31,698 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 16,829 Bình luận : 0

Lượt xem : 31,558 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,980 Bình luận : 0

Lượt xem : 32,374 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,339 Bình luận : 0

Lượt xem : 31,732 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 29,501 Bình luận : 0

Lượt xem : 32,511 Bình luận : 0

Lượt xem : 50,830 Bình luận : 0

Lượt xem : 33,044 Bình luận : 0

Lượt xem : 30,021 Bình luận : 0

Lượt xem : 210,634 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất