Quản Lý chất lượng sữa

Thành phần trong sữa tươi nguyên liệu

Sữa bao gồm các thành phần sau: nước, mỡ sữa, protein, khoáng, vitamin và đường lactose. Mỗi thành phần chiếm một tỷ lệ nhất định trong sữa. Tỷ lệ đó phụ thuộc vào giống, thời kỳ tiết sữa, chế độ dinh dưỡng, sức khỏe của bò, mùa vụ và công tác quản lý đàn.

 

Thành phần chính của sữa thường:

Nước: 85,5 - 89,5%
Mỡ sữa: 2,5 - 6%
Chất khô không béo (SNF): 7,1 - 11,4%
- Protein: 2,9 - 5%
- Đường lactose: 3,6 - 5,5%
- Khoáng: 0,6 - 0,9%
- Vitamin

Vật chất khô là tổng tất cả các thành phần không phải nước, chiếm khoảng 12% trong sữa. Sữa bò khỏe mạnh cũng có cả tế bào soma và vi khuẩn.

Thành phần sữa trong các loại giống bò


                                    Hà Lan
                                    thuần (HF)  Jersey       Zebu        Ayrshire   Brown Swiss
Nước (%)                      87,8           85,0           85,3            86,9          86,7
Mỡ sữa (%)                    3,5            5,5             4,9             4,1            4,0
Protein (%)                      3,1            3,9             3,9             3,6            3,6
Khoáng (%)                     0,7            0,7             0,8            0,7            0,7
Đường lactose (%)          4,9             4,9             5,1            4,7            5,0

Sữa bò tiết ra ngay sau khi sinh gọi là sữa đầu. Sữa đầu có nhiều protein, khoáng và mỡ sữa nhưng ít đường lactose hơn sữa thường. Sữa đầu có kháng thể và một số yếu tố cần thiết giúp bê tăng khả năng miễn dịch. Con người không nên dùng sữa tiết ra trong 4 ngày đầu sau khi sinh. Sau một thời gian ngắn thành phần của sữa đầu sẽ thay đổi dần dần giống sữa thường.

Nguồn: Công ty TNHH Dairy Việt Nam
Ý kiến của bạn
Tên của bạn * :
E-mail * :
Tiêu đề * :
Nội dung * (Bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Mã bảo mật * :   
   
Bài viết khác