Giải pháp cho các trang trại lớn

Dự báo/dự tính các chi phí xây dựng chuồng trại bò sữa

Các trại bò sữa ở Galicia và ở một số nơi khác của châu Âu đã trải qua một giai đoạn chuyển tiếp để thích ứng với công nghệ chăn nuôi bò sữa hiện đại, cải thiện hiệu suất lao động, và tăng về kích thước và quy mô.

Tăng đàn bò sữa và xây dựng chuồng trại để nuôi nhiều bò hơn có thể là rất đắt đỏ. Một quyết định nghèo nàn trong thời gian mở rộng có thể gây ra một sự khó khăn lớn về tài chính, thậm chí làm cho kinh tế trang trại không phát triển được.

Các nhà quản lý trang trại bò sữa cần đánh giá một cách cẩn thận các giải pháp và cần lựa chọn một chiến lược tối ưu. Để hỗ trợ cho quyết định, các chương trình máy tính ứng dụng đã được phát triển, nó có thể dự tính chi phí/1 bò hoặc chi phí/ đơn vị diện tích của các giải pháp thiết kế theo hàm số số lượng bò sẽ nuôi.

Về nguyên lý, chương trình máy tính là một ứng dụng rộng rãi các loại thiết kế để nuôi nhiều loại gia súc chứ không riêng cho việc nuôi bò sữa. Tuy nhiên, cơ sở dữ liệu hiện nay cho phép so sánh giữa 6 kiểu thiết kế chuồng trại nuôi bò sữa đang được dùng rộng rãi ở Galicia trong những năm gần đây.

Từ các kết quả dự toán kinh phí của mô hình đã phát triển, người ta đã kết luận rằng các thiết kế khác nhau đã được ưa thích/thích hợp đối với các hoàn cảnh khác nhau của các trại.. Các thiết kế thích hợp đối với trại quy mô 60 - 200 bò cái sữa hoặc là 4 dãy đối diện nhâu không có tường ngăn hoặc là 4 dãy quay đít lại với nhau cũng không có tường ngăn, chúng hầu như có chi phí như nhau. Trong khi đó, các trại có số bò<60 con, thiết kế phù hợp là 2 dãy quay đít lại với nhau không có tường ngăn cách, thiết kế theo kiểu 3 dãy không tường ngăn cách thường có chi phí/bò cao hơn. Các kết quả tính toán thiết kế cần được hoà nhập/hội nhập với các cân nhắc về quản lý trang trại ỏ trại khác trong việc lựa chọn thiết kế đặc thù.

 

J. M. Pereira*, C. J. Ầlvarez* and M. Barrasa*

Nguồn: vcn.vnn.vn
Ý kiến của bạn
Tên của bạn * :
E-mail * :
Tiêu đề * :
Nội dung * (Bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Mã bảo mật * :   
   
Bài viết khác