Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 5,324 Bình luận : 0

Lượt xem : 7,125 Bình luận : 0

Lượt xem : 11,743 Bình luận : 0

Lượt xem : 4,163 Bình luận : 0

Lượt xem : 9,147 Bình luận : 0

Lượt xem : 8,926 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 4,637 Bình luận : 0

Lượt xem : 7,474 Bình luận : 0

Lượt xem : 5,267 Bình luận : 0

Lượt xem : 9,247 Bình luận : 0

Lượt xem : 6,791 Bình luận : 0

Lượt xem : 9,690 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 6,432 Bình luận : 0

Lượt xem : 9,374 Bình luận : 0

Lượt xem : 5,584 Bình luận : 0

Lượt xem : 8,977 Bình luận : 0

Lượt xem : 11,861 Bình luận : 0

Lượt xem : 76,389 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất