Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 6,957 Bình luận : 0

Lượt xem : 7,708 Bình luận : 0

Lượt xem : 14,190 Bình luận : 0

Lượt xem : 4,939 Bình luận : 0

Lượt xem : 10,191 Bình luận : 0

Lượt xem : 10,642 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 5,374 Bình luận : 0

Lượt xem : 8,318 Bình luận : 0

Lượt xem : 5,952 Bình luận : 0

Lượt xem : 10,653 Bình luận : 0

Lượt xem : 7,453 Bình luận : 0

Lượt xem : 11,799 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 8,433 Bình luận : 0

Lượt xem : 10,732 Bình luận : 0

Lượt xem : 6,712 Bình luận : 0

Lượt xem : 10,616 Bình luận : 0

Lượt xem : 15,470 Bình luận : 0

Lượt xem : 87,511 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất