Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 7,499 Bình luận : 0

Lượt xem : 7,902 Bình luận : 0

Lượt xem : 14,551 Bình luận : 0

Lượt xem : 5,273 Bình luận : 0

Lượt xem : 10,610 Bình luận : 0

Lượt xem : 11,072 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 5,570 Bình luận : 0

Lượt xem : 8,836 Bình luận : 0

Lượt xem : 6,156 Bình luận : 0

Lượt xem : 11,359 Bình luận : 0

Lượt xem : 7,665 Bình luận : 0

Lượt xem : 12,873 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 8,841 Bình luận : 0

Lượt xem : 11,037 Bình luận : 0

Lượt xem : 7,013 Bình luận : 0

Lượt xem : 10,941 Bình luận : 0

Lượt xem : 15,669 Bình luận : 0

Lượt xem : 93,385 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất