Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 7,270 Bình luận : 0

Lượt xem : 7,811 Bình luận : 0

Lượt xem : 14,310 Bình luận : 0

Lượt xem : 5,090 Bình luận : 0

Lượt xem : 10,452 Bình luận : 0

Lượt xem : 10,939 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 5,479 Bình luận : 0

Lượt xem : 8,593 Bình luận : 0

Lượt xem : 6,057 Bình luận : 0

Lượt xem : 11,050 Bình luận : 0

Lượt xem : 7,575 Bình luận : 0

Lượt xem : 12,137 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 8,674 Bình luận : 0

Lượt xem : 10,853 Bình luận : 0

Lượt xem : 6,871 Bình luận : 0

Lượt xem : 10,809 Bình luận : 0

Lượt xem : 15,578 Bình luận : 0

Lượt xem : 90,666 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất