Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 4,773 Bình luận : 0

Lượt xem : 2,692 Bình luận : 0

Lượt xem : 3,471 Bình luận : 0

Lượt xem : 2,858 Bình luận : 0

Lượt xem : 3,493 Bình luận : 0

Lượt xem : 6,531 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 4,416 Bình luận : 0

Lượt xem : 7,283 Bình luận : 0

Lượt xem : 4,975 Bình luận : 0

Lượt xem : 7,116 Bình luận : 0

Lượt xem : 5,999 Bình luận : 0

Lượt xem : 5,899 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 2,802 Bình luận : 0

Lượt xem : 5,520 Bình luận : 0

Lượt xem : 3,596 Bình luận : 0

Lượt xem : 4,163 Bình luận : 0

Lượt xem : 6,898 Bình luận : 0

Lượt xem : 68,063 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất