Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 7,858 Bình luận : 0

Lượt xem : 8,062 Bình luận : 0

Lượt xem : 14,743 Bình luận : 0

Lượt xem : 5,510 Bình luận : 0

Lượt xem : 10,788 Bình luận : 0

Lượt xem : 11,255 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 5,756 Bình luận : 0

Lượt xem : 9,027 Bình luận : 0

Lượt xem : 6,336 Bình luận : 0

Lượt xem : 11,541 Bình luận : 0

Lượt xem : 7,858 Bình luận : 0

Lượt xem : 13,086 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 9,042 Bình luận : 0

Lượt xem : 11,239 Bình luận : 0

Lượt xem : 7,248 Bình luận : 0

Lượt xem : 11,151 Bình luận : 0

Lượt xem : 15,841 Bình luận : 0

Lượt xem : 98,253 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất