Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 5,939 Bình luận : 0

Lượt xem : 7,375 Bình luận : 0

Lượt xem : 13,789 Bình luận : 0

Lượt xem : 4,419 Bình luận : 0

Lượt xem : 9,701 Bình luận : 0

Lượt xem : 9,877 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 4,894 Bình luận : 0

Lượt xem : 7,745 Bình luận : 0

Lượt xem : 5,500 Bình luận : 0

Lượt xem : 10,220 Bình luận : 0

Lượt xem : 7,044 Bình luận : 0

Lượt xem : 11,318 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 7,747 Bình luận : 0

Lượt xem : 10,359 Bình luận : 0

Lượt xem : 6,095 Bình luận : 0

Lượt xem : 9,828 Bình luận : 0

Lượt xem : 15,184 Bình luận : 0

Lượt xem : 82,417 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất