Stress nhiệt trên bò sữa

15.09.2015

Hiện nay, chăn nuôi bò sữa ở nước ta đang rất tiềm năng. Tuy nhiên, sức sản xuất...

Lượt xem : 2,526 Bình luận : 0

Lượt xem : 3,322 Bình luận : 0

Lượt xem : 2,725 Bình luận : 0

Lượt xem : 3,261 Bình luận : 0

Lượt xem : 3,875 Bình luận : 0

Lượt xem : 4,906 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 4,248 Bình luận : 0

Lượt xem : 5,360 Bình luận : 0

Lượt xem : 4,838 Bình luận : 0

Lượt xem : 6,897 Bình luận : 0

Lượt xem : 5,861 Bình luận : 0

Lượt xem : 5,295 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 2,651 Bình luận : 0

Lượt xem : 2,854 Bình luận : 0

Lượt xem : 3,430 Bình luận : 0

Lượt xem : 3,948 Bình luận : 0

Lượt xem : 3,540 Bình luận : 0

Lượt xem : 64,694 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất

Trả lời :”Công ty chúng tôi chuyên về bò sữa. Câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau: Bò Braman là một loại bò thịt thuộc giống bò Zebu có nguồn gốc từ ...”

Trả lời :”Theo Tổ chức Nông Lương Liên hiệp quốc thì tăng trưởng ngành sữa ở các nước đang phát triển là trên 4% và xu hướng này càng tăng nhanh so với các nước...”

Trả lời :”Bò Lai Sind là kết quả quá trình lai hấp phụ tự nhiên và nhân tạo từ những năm ba mươi của thế kỷ trước đến nay, giữa bò Vàng Việt Nam và bò Red Sindh...”