Các biện pháp lai cải tạo giống

Các tham số di truyền về các tính trạng năng suất sữa của bò Holstein

Việc nâng cao sản lượng sữa và sản lượng mỡ sữa là những mục tiêu giống quan trọng nhất của bò sữa. Ước lượng BLP dùng mô hình con vật của các tính trạng này, mà chương trình đó được đưa vào sử dụng hiện nay, dựa vào mô hình con vật có số liệu lặp lại. Mặc dầu có bộ số liệu lớn về sản lượng sữa và sản lượng mỡ sữa của bò Holstein
Nguồn: trungtamqlkdg.com.vn
Ý kiến của bạn
Tên của bạn * :
E-mail * :
Tiêu đề * :
Nội dung * (Bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Mã bảo mật * :   
   
Bài viết khác