Các tỉnh phát triển ngành sữa

Duy Tiên- Hà Nam: Phấn đấu hết năm 2016 phát triển đạt 2.250 con bò sữa

Theo kế hoạch, đến hết năm 2016, toàn huyện phấn đấu phát triển tổng đàn bò sữa đạt 2.250 con, sản lượng sữa 5.870 tấn/năm, giá trị sản xuất từ bò sữa đạt 76,3 tỷ đồng.

 Để đạt được mục tiêu đó, huyện tập trung vào một số giải pháp như chú trọng tuyên truyền, quản lý đàn bò sữa; công tác thú y và an toàn vệ sinh thực phẩm thức tăn cho bò sữa. Tổ chức tiêm phòng bệnh Lở mồm long móng, tụ huyết trùng cho 100% đàn bò sữa. Phối hợp tập huấn kiến thức, kỹ thuật vắt sữa, chăm sóc, điều trị bệnh cho đàn bò. Đầu tư xây dựng mới và nâng cấp trạm thu mua sữa tại xã Trác Văn, Mộc Bắc. Đẩy mạnh triển khai mô hình liên kết 4 nhà trong cung ứng tín dụng, thức ăn chăn nuôi và cơ chế, chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi bò sữa.

 

 Để thực hiện các nhiệm vụ đó, trong thời gian tới UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với đoàn thể và các xã thực hiện phát triển chăn nuôi bò sữa hướng dẫn các hộ dân để sớm hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện cấp mã thẻ và đảm bảo tiêu thụ sản phẩm sữa được ổn định. Làm tốt công tác vệ sinh môi trường, thú y cho đàn bò sữa. Ngân hàng Nông nghiệp&PTNT huyện tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ vay vốn mở rộng quy mô, phát triển đàn bò sữa ra khu chăn nuôi tập trung. Bên cạnh đó, các địa phương làm tốt công tác quản lý, cho thuê đất, có cam kết cụ thể với các hộ tham gia tại khu chăn nuôi tập trung đảm bảo phát huy hiệu quả./.

Nguồn: hoinongdan.hanam.gov.vn
Ý kiến của bạn
Tên của bạn * :
E-mail * :
Tiêu đề * :
Nội dung * (Bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Mã bảo mật * :   
   
Bài viết khác