Sản xuất tinh bò

Sản xuất tinh bò

Sản xuất tinh bò

Các bài viết về ngành sữa

Ứng dụng kỹ thuật OPU (Ovum Pick up) trong việc sản xuất phôi bò in vitro

Kỹ thuật OPU là kỹ thuật giúp cho chúng ta thu nhận trứng từ những con bò cái sống có chất lượng tốt mà không cần phải sát hại chúng nhằm cung cấp những trứng có chất lượng tốt cho kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Kết hợp hai kỹ thuật OPU và IVF, chúng ta có thể sản xuất được hơn 50 con bê từ một con bò cái cho trứng trong 1 năm. Kỹ thuật OPU/IVP có thể được tóm tắt như sau: Thu nhận trứng từ những con bò cái có chất lượng tốt được tuyển chọn bằng phương pháp chọc hút với sự trợ giúp của máy siêu âm. Sau đó đến giai đoạn nuôi trứng trứng trưởng thành, thụ tinh và nuôi phôi cho đến giai đoạn morula hay blastocyst. Ở giai đoạn này những phôi có chất lượng tốt sẽ được chuyển vào trong cơ thể con bò nhận.