Tỉ lệ phối giống

Tỉ lệ phối giống

Tỉ lệ phối giống

Các bài viết về ngành sữa

Tỉ lệ chết non, chết sơ sinh và bệnh tật ở bò nhân bản vô tính

Trong năm 2008, đánh giá rủi ro đầu tiên về an toàn thực phẩm của động vật nhân bản vô tính SCNT (somatic cell nuclear transfer) và con cháu của nó đã được thực hiện bởi tổ chức FDA (Food and Drug Administration) của Mỹ. Báo cáo này kết luận rằng nguy cơ từ việc tiêu thụ thịt và sữa có nguồn gốc từ động vật SCNT (ví dụ như heo, bò và dê) và con cháu của nó giống như ở vật nuôi thông thường. Các đánh giá rủi ro về sức khỏe động vật và tiêu dùng thực phẩm đã được thực hiện bằng phương pháp hệ thống tới hạn sinh học CBSA (Critical Biological Systems Approach) (Rudenko & Matheson, 2007; FDA, 2008). Với giả thuyết động vật khỏe mạnh sẽ tạo ra các sản phẩm thực phẩm an toàn dựa trên năm mức phát triển trong suốt cuộc đời của những con vật này đã được kiểm tra bởi CBSA.

Khả năng sinh sản và sản xuất sữa của các loại bò lai hướng sữa nuôi ở Mộc Châu và Hà Nội

Hiện nay nước ta đang gặp khó khăn lớn trong việc đáp ứng đủ nhu cầu con giống cho việc đẩy nhanh tốc độ phát triển ngành chăn nuôi bò sữa. Việc nhập nội bò giống từ nước ngoài không những tốn kém mà còn có nhiều vấn đề về khả năng thích nghi của chúng đối với khí hậu nóng ẩm của nước ta.

Môi trường tăng hoạt lực giới tính

Rất đơn giản để sử dụng, tất cả mọi thứ bạn cần là một cọng tinh duy nhất chứa tinh dịch bò đông lạnh. Tinh dịch được giải đông như bình thường và sau đó được trộn lẫn trong các chai thuốc HEIFERPLUS/BULLPLUS. Ủ cho 20 phút và tinh dịch đã sẵn sàng cho thụ tinh.