Chế độ chính sách ngành sữa

Chế độ chính sách ngành sữa

Chế độ chính sách ngành sữa

Các bài viết về ngành sữa

Sữa tiệt trùng sẽ có tên gọi mới

(GDVN) - Khái niệm “Sữa tiệt trùng” hiện hành sẽ sửa đổi thành sữa hoàn nguyên, sữa pha lại và sữa hỗn hợp.

Một số chính sách của Chính phủ Nhật Bản đối với nông dân

Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới là những giải pháp chính sách lớn của Đảng, Nhà nước đối với nông dân. Trong quá trình đó, tham khảo những kinh nghiệm của Nhật Bản có ý nghĩa thực tiễn quan trọng.

Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Đề án Phát triển chăn nuôi bò sữa năm 2014, triển khai kế hoạch năm 2015

Sáng ngày 24/01/2015, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Đề án Phát triển chăn nuôi bò sữa năm 2014, triển khai kế hoạch năm 2015.

Phê duyệt Quy hoạch phát triển Ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Quy hoạch phát triển Ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn

Ngày 25 tháng 10 năm 2013, Thủ trướng Chính phủ có Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn. Quyết định này thay thế Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng.

Quyết định 68/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

Ngày 14/11/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.

Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Nghị định gồm 20 Điều, 4 Chương, có hiệu lực kể từ ngày 10/02/2014 quy định về Khuyến khích đầu tư vào Nông nghiệp, nông thôn.

Giải quyết khó khăn về quỹ đất cho chăn nuôi

Tại công văn số 3216/BNN-CN ngày 19/9/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã trả lời câu hỏi của Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Hưng Yên như sau:

Tiêu chuẩn Việt Nam về sữa và các sản phẩm của sữa

DANH SÁCH CÁC TIÊU CHUẨN THUỘC TUYỂN TẬP TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ SỮA