Các biện pháp lai cải tạo giống

Bảng miêu tả bò HF

Theo thông lệ, bảng chấm điểm vật nuôi được chia thành hai phần:

 Đánh giá: kỹ thuật viên ghi chép chất lượng hình ảnh của vật nuôi theo đúng những gì quan sát được trong ngày tiến hành đáng giá.

Miêu tả: kỹ thuật viên ghi chép, chỉ cho điểm mà không được cho ý kiến nhận xét, trên thang điểm từ 1 tới 9, một số đặc điểm thể hình chi tiết của vật nuôi. Các đặc điểm được nêu rõ trong tài liệu này.

Nguồn: Dairyvietnam
Ý kiến của bạn
Tên của bạn * :
E-mail * :
Tiêu đề * :
Nội dung * (Bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Mã bảo mật * :   
   
Bài viết khác